top of page
Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

       Katılımcılar, İkinci İnsan Haklarının Uluslararası Korunması İleri Seviye kursunda İnsan Hakları Perspektifinden Aşı başlıklı İnsan Hakları Çalıştayında, aşı konusunda dört ana düzeyde tartışma yapmışlardır. Birinci grup, aşı hakkı tartışmasını ele almıştır. İkinci grup, aşı zorunlu mu gönüllü mü olmalı konusunda tartışmıştır. Üçüncü grup, zorunlu aşının ihlal edebileceği insan haklarını ayrıntılı bir biçimde incelemiştir. Dördüncü grup ise gönüllü aşıyı teşvik için alınacak önlemlerin hangi hakları ihlal edebileceği meselesine eğilmiştir.

       Grup tartışmalarından sonra, çalıştayın ikinci bölümünde tüm katılımcılar bir araya gelerek bulgularını birbirleri ile paylaşmıştır. İnsan Hakları Perspektifinden Aşı konusu çalıştayda katılımcıların perspektifleriyle tartışılmıştır.

Çalıştay 4.png
bottom of page