top of page
3715-01.png

KIRILGAN GRUPLARIN İNSAN HAKLARI

22 Eylül - 6 Kasım

Tematik Kursu

İnsan Hakları Akademisi, tematik kurslarına bir yenisini daha ekleyerek Sonbahar 2021 dönemi için "Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu"nu gerçekleştirdi. Kurs kapsamında Kadın-Çocuk-LGBTİ+ ve Azınlık Hakları konuları uzman eğitmenler ile ele alındı. Çeşitli forumlar ile de katılımcıların öğrendiklerini üretime geçirmeleri sağlandı.

Kadın Hakları.png

Kadın Hakları

Dr. F. Ceren Akçabay Karataş

Kursun birinci kısmında Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. F. Ceren Akçabay Karataş tarafından "Türkiye'de ve Dünyada Kadın Hareketi", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Mücadelesi" konularında gerçekleştirilen derslerin ardından, katılımcılar ile "Türkiye'de Kadın Olmak" başlıklı forumda görüşlerini paylaştılar.

Çocuk Hakları

Av. Erinç Argün
Dr. Esra Ercan Bilgiç

Kursun ikinci bölümü kapsamında çocuk hakları konusu BMMYK'den Av. Erinç Argün tarafından "Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Çocuk Hakları" ve "Mülteci Çocuklar" başlıklı dersleri ile ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç tarafından "Dijital Dünya'da Çocuk" başlıklı dersi ile işlendi.

Çocuk Hakları.png
Miro [Kurtarılan]_Çalışma Yüzeyi 1.png

LGBTİ + Hakları

Dr. Reyda Ergün

Kursun üçüncü bölümünde ise LGBTİ+ hakları konusu Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezinden Dr. Reyda Ergün tarafından "Cinsiyet ve Cinselliği Kuruluşunda Hukukun Rolü: Normlar, Kimlikler ve Bedenler" ve "İnsan Hakları Perspektifinden Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği" başlıklı dersler ile işlendi. Bu iki dersin ardından "Cinsiyet ve Cinsellik Alanındaki Hak Mücadelesi ve Toplumsal Hareketler" başlıklı forum ile katılımcıların öğrendiklerini üretime geçirmeleri sağlandı.

Azınlık Hakları

Doç. Dr. Olgun Akbulut

Kursun dördüncü ve son bölümünde ise "Azınlık Hakları" konusu Akademik Danışman ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Akbulut tarafından verilen "Azınlık Kimdir?" ve "Azınlık Hakları Nelerdir?" dersler ile işlendi. Derslerin ardından "Türkiye'de Azınlıklar" başlıklı forum ile katılımcıların derste öğrendiklerini tartışmaya dökmeleri sağlandı.

Başlıksız-1_Çalışma Yüzeyi 1.png
IMG_7109.jpeg

Arda Topçu

Neredeyse 2 aya yayılan bu eğitim, ufuk açıcı ve ilham vericiydi. Kırılgan grupların insan haklarına dair ayrıntılı bir giriş niteliğindeydi. Her bir oturumu büyük bir heyecanla takip ettim. 

Düzenli forumlar ile, öğrendiklerimizi tartışmak ve kendi görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Bu açıdan, eğitimin çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle her bir eğitmene ve FNF İnsan Hakları Akademisi’ne şükranlarımı iletiyorum.

Ekran görüntüsü 2021-11-26 143045.png

Melisa Özhan

Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu ile alanında uzman kişilerden çok değerli
bilgiler edindim ve bu sayede insan hakları savunuculuğu ile ilgili olarak kendime olan
özgüvenim arttı. Burada, insan hakları temelli ve hukuk perspektifinden öğrendiğim
edinimleri, kendi alanım olan sinemayla sanatla harmanlama fırsatı edinmiş oldum. Benim
için her dakikası çok verimli ve anlamlıydı.

bottom of page