top of page

KURSLAR

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

Genç Katılım Atölyesi

Arayüz Kampanyası ve İnsan Hakları Akademisi; gençlerin siyasal süreçlere katılımının arttırılması amacıyla 08 - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da Genç Katılım Atölyesi düzenliyor. Atölye’de çeşitli oturumlarda ve gerçekleştirilecek atölyede gençlerin katılımının nasıl arttırılabileceği tartışılacak.

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

Gençlerin Siyasal Katılımı Atölyesi

İnsan Hakları Akademisi 2020 yılından itibaren Türkiye’deki insan hakları eğitimine katkı sunmak için kurslar, eğitimler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu yolda insan hakları farkındalığının yaygınlaştırılması İHA’nın temel hedefidir. Arayüz Kampanyası ise “Genç Temsil Eksikliğiyle” mücadele etmek için 19 Mayıs 2020’de başlatılmış bir kampanyadır. Arayüz Kampanyası ve İnsan Hakları Akademisi; gençlerin siyasal süreçlere katılımının arttırılması amacıyla 16 – 18 Mart 2023 tarihleri arasında Nevşehir’de “Gençlerin Siyasal Katılımı Atölyesini” düzenliyor. Atölye’de çeşitli oturumlarda gençlerin siyasal katılım hakları ve siyasetin hukuku üzerinde bilgi almaları sağlanacak; aktif vatandaşlık üzerinde tartışmaları sağlanacak, siyasal partilerin gençler üzerindeki politikaları değerlendirilecek ve günümüzdeki politik ortamda gençler için gelecekteki fırsatlar tartışılacaktır.

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

5. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Temel Seviye Kursu

İnsan Hakları Akademisi (İHA), 2020 yılından beri, Türkiye’deki insan hakları alanındaki eğitim eksikliğini gidermek için çeşitli kurslar düzenlemekte, farklı etkinlikler ile insan hakları bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Geniş mezun ağı, seçkin eğitmen kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar düzenleyen İnsan Hakları Akademisi, temel seviye kurslarına bir yenisini ekleyerek “5. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Temel Kursu”nu başlatıyor.

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

Eğitmen Eğitimi: Siyasal Katılım, Seçme ve Seçilme Hakkı

İnsan Hakları Akademisi (İHA), 2020 yılından beri, Türkiye’deki insan hakları alanındaki eğitim eksikliğini gidermek için çeşitli kurslar düzenlemekte, farklı etkinlikler ile insan hakları bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Geniş mezun ağı, seçkin eğitmen kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar düzenleyen İnsan Hakları Akademisi, çeşitli kurslarına bir yenisini ekleyerek “Siyasal Katılım, Seçme ve Seçilme Hakkı Eğitmen Eğitimi”ni başlatıyor.

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

3. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursu

İnsan Hakları Akademisi (İHA), 2020 yılından beri, Türkiye’deki insan hakları alanındaki eğitim eksikliğini gidermek için çeşitli kurslar düzenlemekte, farklı etkinlikler ile insan hakları bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Geniş mezun ağı, seçkin eğitmen kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar düzenleyen İnsan Hakları Akademisi, çeşitli kurslarına bir yenisini ekleyerek “3. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursu”nu başlatıyor.

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

2. İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Geliştirilmesi Başlangıç Seviye Kursu

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

2. Uluslararası Koruma ve Mülteciler Uluslararası Yaz Okulu

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

4. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Başlangıç Seviye Kursu

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

Siyasal Katılım Hakları Tematik Kursu

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu

İnsan Hakları Akademisi, tematik kurslarına bir yenisini daha ekleyerek Sonbahar 2021 dönemi için "Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu"nu gerçekleştirdi. Kurs kapsamında Kadın-Çocuk-LGBTİ+ ve Azınlık Hakları konuları uzman eğitmenler ile ele alındı. Çeşitli forumlar ile de katılımcıların öğrendiklerini üretime geçirmeleri sağlandı.

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

3. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Başlangıç Seviye Kursu

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

1. Uluslararası Koruma ve Mülteciler Yaz Okulu

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

2. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursu

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

1. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursu

Türkçe_Çalışma Yüzeyi 1.png

1. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Başlangıç Seviye Kursu

bottom of page