top of page

4. Uluslararası Yaz Okulu: Güvenlik ve İnsan Hakları

30 Haz 2024

26-30 Haziran tarihleri arasında Mardin/Türkiye'de gerçekleştirilen "4. Uluslararası Yaz Okulu: Güvenlik ve İnsan Hakları" programımızın başarı ile sonuçlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 11 farklı ülkeden gelen katılımcılarımızın özgün ve değerli bakış açılarından ve prestijli eğitmenlerimizin alanlarındaki uzmanlığından faydalanarak güvenlik ve insan hakları konularının kesişimini incelediğimiz değerli bir haftayı geride bıraktık.

4.sü düzenlenen Uluslararası Yaz Okulu, bu sene de verimli tartışmalara, aydınlatıcı oturumlara ve gelecekteki potansiyel iş birliklerine ev sahipliği yaptı. Farklı arka planlardan gelen katılımcılar üzerinde durulan sorunlara özgün bakış açılarından bakmayı sağlarken, prestijli eğitmenlerimiz değerli katkıları ile katılımcıların bilgi seviyelerinin artmasını sağladılar. Program, katılımcıların bulundukları ülkelerin güvenlik ve insan haklarına verdikleri önemi değerlendirdiği "kırmızı nokta" ve ısınma oyunu olan "bingo" etkinlikleri ile başladı. Bu etkinlikler sayesinde katılımcılar hem birbirlerini daha iyi tanıdılar, hem de farklı ülkelerin insan hakları ve güvenlik özelindeki tutumları ile ilgili bilgi sahibi oldular.
Sonrasında Akademik Danışmanımız Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Akbulut tarafından gerçekleştirilen "Human Rights: A Dual Responsibility Within and Beyond Borders" oturumu, konuya aydınlatıcı bir giriş yapılmasını sağladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çeşitli şartlar altında uygulanabilirliği ve üye devletlerin sözleşmeye göre farklı koşullar altında sınır dışı sorumlulukları bu oturumda işlenen konular arasındaydı. Konunun aynı zamanda çok sayıda farklı davalarla desteklenmesi, teori ve pratik arasında bir köprü görevi gördü.
İkinci gün, Leiden Üniversitesi'nden Prof. Rick Lawson'ın katılımıyla insan hakları ve güvenlik arasındaki ilişkinin detaylı olarak ele alındığı ve uluslararası alanda sert gücün uygulanmasına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı oturumlarla başladı. Bu oturumları BMMYK İzmir'den Eylül Başak Tuncel'in yine insan hakları ve devlet otonomisini tartıştığı oturum izledi. Katılımcılar bu dersler sayesinde insan hakları ve güvenlik ikilemine dair alanında uzman isimlerden eğitim görme şansı bulmuş oldular.


Kapanışta ise Kızılay'dan Anusha Zubairy ve Simurgh Leadership Academy kurucusu ve Hollanda Senatosu Özel Temsilcisi Farah Karimi ile kurucumuz Elif Menderes moderatörlüğünde sahadan tecrübeler paneli gerçekleştirildi. Bu panel iş alanlarında ilhama ve pratik bilgilere ihtiyaç duyan genç profesyonellerden oluşan katılımcılarımız için oldukça faydalıydı.
İlerleyen günlerde gerçekleştirilen çalıştay, öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve katılımcıların kendi fikirlerini ve çözüm önerilerini geliştirmeleri açısından önemli bir fırsat sundu. Katılımcılar aynı zamanda çalıştay sırasında üzerinde çalıştıkları konuların program sonrasında yazılı rapor olarak devam ettirmek üzere temellerini attılar. Aynı gün içerisinde Avrupa Birliği’nin dış sınırları ve temel haklar konusunda uzman olan Frontex’in Temel Haklar Görevlisi Jonas Grimheden’in konuşması yer aldı. Grimheden, AB'nin sınır politikalarının insan hakları üzerindeki etkisini ve temel hakların korunmasındaki zorlukları güncel gelişmeler ışığında detaylı bir şekilde ele aldı.
Son gün ise silahlı çatışma zamanlarında uluslararası insancıl hukukun sağladığı korumaların tartışıldığı oturumla başladı. Bu oturuma, ICRC-Cenevre'nin eski kıdemli hukuk danışmanı Jelena Pejic katılım sağladı. Pejic, silahlı çatışmaların insan hakları üzerindeki etkilerini ve uluslararası hukukun bu durumlar için sunduğu çerçeveyi anlattı. Daha sonra, BMMYK İzmir’den Ekin Akmanoğlu'nun sunduğu vaka çalışmaları ile katılımcılar, pratik örnekler üzerinden konuyu daha iyi anlama fırsatı buldular. Öğleden sonra yapılan soru&cevap oturumu ise katılımcıların o ana kadar anlatılanlarla ilgili merak ettikleri konulara açıklık getirdi. Programın akademik kısmı, atölye çalışması sonucu hazırlanan sunumlar ile son buldu.


Bu seneki yaz okulu, her sene olduğu gibi katılımcılara güvenlik ve insan hakları konularında teorik bilgi edinmenin yanı sıra pratik deneyim kazandıran, bilgi ve fikir alışverişini teşvik eden ve gelecekteki iş birliklerine kapı açan zengin bir deneyim sundu. Bu tür etkinlikler, gelecekte daha adil ve insan haklarına saygılı politikaların geliştirilmesine katkıda bulunacak genç profesyonellerin yetişmesine yardımcı olmakta. Katılımcılarımızın edindikleri bilgi ve deneyimlerle kendi alanlarında önemli adımlar atacaklarına ve bu değerli bilgileri kendi ülkelerinde hayata geçireceklerine inancımız tam. Bu etkinliği büyük bir başarıya dönüştüren tüm konuşmacılara, katılımcılara ve organizatörlere en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecekteki etkinlikler ve kültürler arası köprü kuran, güvenlik ve insan hakları alanında olumlu değişimlere yol açan tartışmalara katılma fırsatları için takipte kalın.bottom of page