top of page

5. Temel Seviye Kurs Sona Erdi

18 Mar 2023

"5. İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Temel Kursu "nun başarıyla tamamlandığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu program, insan hakları ve yasal çerçevesi hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmayı amaçlamıştır.

"5. İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Temel Kursu "nun başarıyla tamamlandığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Friedrich Naumann Vakfı (FNF) Türkiye ve İnsan Hakları Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen program, insan hakları ve yasal çerçevesi hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmayı amaçlamıştır.

Katılımcılar, 14 toplantı boyunca alanında önde gelen uzmanların derslerine katılma, tartışmalara katılma ve insan haklarının tarihsel gelişimi, BM İnsan Hakları Sistemi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye'de insan hakları hukuku ve mültecilerin hakları gibi çeşitli konularda bilgi edinme fırsatı buldular.

Teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılar, insan hakları avukatının rolü, sığınmacı ve mültecilerin karşılaştığı zorluklar ve iklim değişikliğinin insan hakları üzerindeki etkisi gibi insan haklarının pratik yönleriyle de tanıştı.

Bu programın 28 mezunu olduğunu bildirmekten de heyecan duyuyoruz. Bu kişiler artık kendi toplumlarında ve ötesinde insan haklarını teşvik etmek ve korumak için gereken araç ve bilgilerle donatılmış durumdalar. Önümüzdeki yıllarda şüphesiz yaratacakları etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz.

İnsan Hakları Akademisi olarak, eğitimin insan haklarını geliştirmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Temel Kursumuz, bireyleri güçlendirmek ve bir insan hakları kültürünü teşvik etmek için çalıştığımız birçok yoldan sadece biridir. Dünyanın dört bir yanındaki insanları insan haklarını savunmaları için eğitme ve onlara ilham verme çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız.

Programa katkıda bulunan ve başarılı olmasına yardımcı olan tüm eğitmenlere ve moderatörlere en içten şükranlarımızı sunarız. Ayrıca katılımcılara da kurs boyunca gösterdikleri aktif katılım ve bağlılık için minnettarız.

Bu programın katılımcıların kişisel ve mesleki gelişimleri üzerinde olumlu bir etki yaratacağına inanıyor ve kurs sırasında edindikleri bilgi ve becerileri kendi alanlarında insan haklarını teşvik etmek ve korumak için kullanmalarını dört gözle bekliyoruz.

bottom of page