top of page
pattern-01.png
Kurs logosu 2.png

İnsan Hakları Akademisi (İHA), 2020 yılından beri, Türkiye’deki insan hakları alanındaki eğitim eksikliğini gidermek için çeşitli kurslar düzenlemekte, farklı etkinlikler ile insan hakları bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Geniş mezun ağı, seçkin eğitmen kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar düzenleyen İnsan Hakları Akademisi, temel seviye kurslarına bir yenisini ekleyerek “4. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Temel Kursu”nu başlatıyor.

2022 sezonunun ikinci kursu olan bu programda, insan haklarının teorik ve tarihsel değerlendirmesi gerçekleştirilecek, devamında insan haklarını koruma mekanizmaları, Türkiye’de insan haklarının gelişimi değerlendirilecek. Bu derslerden sonra çeşitli insan haklarının farklı yönleri uzman akademisyenler tarafından anlatılacak. Kurs toplamda 8 hafta 14 dersten oluşmaktadır.

 

Bu sekiz haftalık maratonun sonunda katılımcılar hem İHA’nın geniş mezun ağının bir parçası olup mezunlara
sağlanan fırsatlardan yararlanabilecekler ve şartları sağladıkları takdirde sertifika almaya hak kazanacaklardır.

13 Nisan – 01 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurs için toplamda 28 kişilik bir katılımcı
grubu seçilecektir.

Başvuru tarihleri: 10 Mart 2022 - 18 Mart 2022

Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, ekonomi, finans, kültürel çalışmalar, kadın çalışmaları, insan hakları, sosyoloji ve psikoloji alanlarından en az üçüncü sınıf öğrencisi veya mezunu olanlar başvurabilir.

Dersler Nasıl İşlenecek?

Program, 13 Nisan – 01 Haziran tarihleri arasında her hafta Cumartesi günleri 10:30-13:30, Çarşamba günleri 18:00-21:00 arası video konferansı şeklinde gerçekleşecektir. Programın %80’ine kamera ve ses bağlantısı katılan ve eğitmenler tarafından başarılı bulunan katılımcılara program sonunda sertifika verilecektir. Program kapsamında katılımcılara ilgili konuları kapsayan bir okuma paketi sağlanacaktır. Bu doğrultuda her ders iki aşamalı olarak gerçekleşecektir; ilk aşamada eğitmen tarafından mevcut haftanın konusu ile ilgili teknik bilgi sağlanacak ve bir sonraki aşamada ise katılımcılara aktif bir şekilde dâhil olabilecekleri bir tartışma ortamı ve uygulamalı örnek çalışmalar sağlanacaktır.

Kurs ÜCRETSİZDİR.

Bu kurs için

47

Farklı şehirden

140

Farklı üniversiteden

500+

Başvuru aldık

28

Başvurucu seçildi

KURS MODÜLLERİ

İnsan Haklarının Kavramsal ve Tarihsel Gelişimi

Prof. Dr. Oktay Uygun tarafından gerçekleştirilecek bu derste, insan hakları teorisinin genel tanıtımı gerçekleştirilecek,
insan haklarının tarihsel olarak gelişimi, uluslararasılaşması
ve insan hakları kavramının tanımları işlenecektir. İnsan hakları kuşaklarının anlatılacağı bu derste diğer derslere yönelik
teorik altyapı oluşturulacaktır

Türkiye'de İnsan Hakları Hukukunun Gelişimi

Türkiye’nin insan hakları tarihinin anlatılacağı bu derste,
Türkiye’nin BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ikiz sözleşmelere dahil olmasından, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’ni imzalaması ve Mahkemenin yargı yetkisini tanıması
gibi birçok kilometre taşının işleneceği bu ders ile Türkiye’nin
insan hakları serüveni işlenecektir.

1.png

BM İnsan Hakları Sisteminin Oluşumu ve Gelişimi

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. M.
Gözde Atasayan tarafından gerçekleştirilecek derste BM İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi, ikiz sözleşmeler ve Birleşmiş Milletlerin diğer insan hakları koruma mekanizmaları
işlenecek bunlara ilişkin konular tartışılacaktır.

2.png

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Denetim Sistemi

Beşinci oturumda, Türkiye’nin insan hakları serüveninin en
temel unsurlarından olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ve koruma mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHS ve AİHM’in evrensel insan haklarına etkisi işlenecektir.

3.png

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Düşünce ve ifade özgürlüğünün işleneceği bu derste, ifade
özgürlüğünün sınırları, çeşitli hukuk sistemlerinde ve içtihatlarda ifade ve düşünce özgürlüğünün tanımları çeşitli
mahkeme içtihatları kapsamında anlatılacak ve tartışılacaktır

4.png

Kişi Özgürlüğü ve Adil Yargılanma Hakkı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Adem Sözüer tarafından kişi özgürlüğü ve güvenliği
hakkı ile adil yargılanma hakkı çeşitli yönleriyle işleneceği
bu derste, tutuklama gibi tedbirler, adil yargılanma hakkının
çeşitli görünümleri mahkeme içtihatlarıyla ve AİHM kararlarıyla işlenecektir

5.png

Sığınmacı ve Mülteci Hakları

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe
Duygu Köksal tarafından gerçekleştirilecek bu derste uluslararası koruma, sığınma hakkı, mültecilere ilişkin ulusal ve
uluslararası mevzuat işlenecek, katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır
 

6.png

İnsan Hakları Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet

Kadın hakları, LGBTİ + hakları ve bunların insan haklarına
dahil oluşunun tarihsel, teorik ve pratik yönlerinin işleneceği
bu kursta, toplumsal cinsiyet kuramının insan haklarına etkisi incelenecektir.

7.png

Çocuk Hakları

Bu derste; suça sürüklenen çocuklar, çocuklara yönelik gü-
venlik tedbirleri; çocuklara yönelik ulusal ve uluslararası koruma mekanizmaları işlenecektir.

8.png

Sahadan İnsan Hakları - Söyleşi: Sivil Alanda İnsan Hakları Savunucusu Olmak

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü ve birçok
yüksek profilli AİHM davasının avukatlığını yapan Veysel Ok
ile gerçekleştirlecek bu derste, insan haklarının sahada savunmanın zorlukları, incelikleri ve çeşitli yönleri anlatılacak,
katılımcıların soruları yanıtlanacaktır

9.png

Çevre Hakkına Ekolojik Bakış

Çevre hakkının işleneceği bu derste, çevre hakkının insan
hakları teorisine dahil olmasının işlenecektir. Yeşil politikaların, çevre hakkına etkisini ve bunun çeşitli görünümlerinin
işleneceği bu ders Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Dr. Serkan Köybaşı tarafından işlenecektir.

İnsan Hakları Çalıştayı

Kurs boyunca katılımcıların elde ettiği bilgilerin pratiğe ge-
çirileceği bu çalıştayda, gruplara ayrılan katılımcılar verilen
bir konu hakkındaki görüşlerini sunum haline getirerek, di-
ğer katılımcılar ile paylaşacaklar.

EĞİTMENLERİMİZ

bottom of page