top of page
Veri güvenliği

İnsan Hakları Akademisi olarak kişisel verilerinizin korunmasına dikkat ediyoruz. Hem Avrupa Birliği Genel Verilerin Korunması Yönetmeliğine (GDPR) hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde verilerinizi işlemekteyiz.

Veri güvenliği ile ilgili yaşadığınız problemleri, önerilerinizi ve veri silme taleplerinizi;

Veri sorumlusu:

          Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı)

     adına

          Fredrich Naumann Vakfı Türkiye Temsilciliği’ne  bilgi@insanhaklariakademisi.org’a elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

         ayrıca

         kvkk.gov.tr internet adresinden Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

1- Hangi verilerinizi işliyoruz?

İnternet sitemizi kullandığınızda otomatik olarak şu verileriniz kaydedilmektedir.

            – IP adresiniz

            – Web sitemize girdiğiniz gün ve saat

            – Tarayıcınızın gönderdiği istem

            – Sitemize ulaşım bilgileri

            – Tarafınıza gönderdiğimiz veri miktarı

            – Sitemize nereden ulaştığınız veya hangi sayfadan ulaştığınız.

            – Tarayıcınızın adı, üreticisi, dili, versiyonu, işletim sisteminizin adı ve versiyonu.

2- Verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Söz konusu verileri web sitemizin istatistiklerini çıkartmak, görünürlülüğünü tespit etmek ve web sitemizin güvenliğini ve kararlılığını sağlamak için işliyoruz. Bunun haricinde akademimizin programlarının hangi gruplara ulaştığını tespit etmek için istatistik amacıyla da işlemekteyiz.

3- Verilerinizi kimler ile ve niçin paylaşıyoruz?

Friedrich Naumann Vakfı İstanbul Temsilciliği, Almanya merkezli Friedrich Naumann Vakfının Türkiye temsilciliğidir. Verilerinizi gerekli durumlarda Friedrich Naumann Vakfı ile paylaşmaktayız bunun yanında verileriniz yalnızca hukuken yükümlü olduğumuz durumlarda üçüncü taraflar ile paylaşmaktayız.

4- Verilerinizi nasıl ve neden işliyoruz?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde yalnızca tarayıcınızın sunucumuza gönderdiği kişisel bilgilerinizi kaydediyoruz. Bu verileriniz geçici olarak kaydedilmektedir. Bir süre sonra da otomatik olarak silinmektedir. Bu verilerinizi işlememizin hukuki dayanağı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5.maddesinin c. ve f. fıkralarında bulunabilir.

5- Kişisel verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yukarıda bilgileri belirtilen veri sorumlusuna başvurmak suretiyle şu haklarınızı kullanabilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page