top of page

15 Haziran 2021

İnsan Hakları Çalıştayı - 1

 Akademinin kurslarına ek olarak, katılımcıların öğrendiklerini uygulayabilmeleri için, eğitmenler ile birlikte çalıştaylar düzenlenmektedir.

İnsan Hakları Çalıştayı - 1

 Akademinin kurslarına ek olarak, katılımcıların öğrendiklerini uygulayabilmeleri için, eğitmenler ile birlikte çalıştaylar düzenlenmektedir.

Çalıştaylarımızı “ani gelişen soruna birlikte çözüm” mottosu ile organize ediyoruz. Katılımcılara çalıştay konusu ve yöntemi hakkında daha önceden bilgi vermiyoruz. Grubun genişliğine göre çalıştayın hemen başında katılımcıları gruplara ayırıyoruz. Gruplara ya ortak bir konu veriyor ve farklı açılardan konuyu tartışmalarını ya da grubun eğitim arka planına göre farklı konular üzerinde tartışmalarını istiyoruz. Bu bir saatlik birlikte tartışma kısmını ikinci saatte birlikte çözüm üretme kısmı izliyor. Grup üyeleri eldeki soruna siyasi ve hukuki çözümlerini hazırlıyorlar. Üçüncü saatte her bir grup kendi çözümünü genel kurula sunuyor ve gelen öneri ve eleştirilerle konu tartışılıyor.

İlk çalıştay birinci ve ikinci kurstan mezun olan katılımcılar ve Prof. Dr. Oktay Uygun, Doç. Dr. Olgun Akbulut ile Dr. Öğr. Üyesi Lami Bertan Tokuzlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

bottom of page