top of page

20 Şubat 2021

İnsan Hakları Çalıştayı - 3

         Birinci İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye kursunun katılımcılarıyla gerçekleştirilen İnsan Hakları Perspektifinden KOVID-19 Aşısı başlıklı İnsan Hakları Çalıştayında, aşı konusu üç farklı düzeyde tartışıldı.

İnsan Hakları Çalıştayı - 3

         Birinci İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye kursunun katılımcılarıyla gerçekleştirilen İnsan Hakları Perspektifinden KOVID-19 Aşısı başlıklı İnsan Hakları Çalıştayında, aşı konusu üç farklı düzeyde tartışıldı. Bir grup katılımcı KOVID-19 aşısının felsefi, siyasi, ekonomik ve sosyolojik yönlerinden incelemesini yaptı, ikinci grup zorunlu aşının lehinde ve aleyhinde argümanlar üretti ve zorunlu aşıyı insan hakları bağlamında inceledi. Üçüncü grup ise KOVID-19 aşısının gönüllü uygulanması halinde gündeme gelebilecek çeşitli insan hakları kısıtlamalarını tartıştı. Bu üç grup, çalıştayın ikinci kısmında bir araya gelerek bulgularını birbirleri ile paylaştı böylece KOVID-19 aşısı her yönüyle tartışıldı.

bottom of page