top of page

İnsan Hakları Forumu - 1

        Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün yıldönümü olan 10 Aralık İnsan Hakları Günü için Üçüncü İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Geliştirilmesi Temel Kursunun katılımcıları ile İnsan Hakları Forumu için bir araya gelindi.

İnsan Hakları Forumu - 1

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün yıldönümü olan 10 Aralık İnsan Hakları Günü için Üçüncü İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Geliştirilmesi Temel Kursunun katılımcıları ile İnsan Hakları Forumu için bir araya gelindi.

Pandemi Gölgesinde İnsan Hakları konusu, üç farklı takıma ayrılan katılımcılarca önce takımlar düzeyinde ardından takımların hazırladıkları sunumlarla tüm katılımcılar düzeyinde tartışıldı. Pandemi döneminde toplantı ve gösteri yürüyüşleri, sağlık hakkı, yaşam hakkı gibi insan hakları hem hukuki hem felsefi hem de sosyolojik açılardan tartışıldı.

bottom of page