top of page

20 Mart 2021

İnsan Hakları Forumu - 3

        İnsan Hakları Akademisinin üçüncü forumu, İkinci İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursunun katılımcılarıyla gerçekleştirildi. Forum için, katılımcılar üç konu başlığı belirledi: mülteci hakları, toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları. Kursun katılımcıları, istekleri doğrultusunda gruplara ayrılarak bu üç konu üzerinde çalıştılar. Çalışmalarında hazırladıkları sunumları ise tüm katılımcıların bulunduğu oturumda paylaştılar.

İnsan Hakları Forumu - 3

        İnsan Hakları Akademisinin üçüncü forumu, İkinci İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursunun katılımcılarıyla gerçekleştirildi. Forum için, katılımcılar üç konu başlığı belirledi: mülteci hakları, toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları. Kursun katılımcıları, istekleri doğrultusunda gruplara ayrılarak bu üç konu üzerinde çalıştılar. Çalışmalarında hazırladıkları sunumları ise tüm katılımcıların bulunduğu oturumda paylaştılar.

        Mülteci hakları grubuna, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Mülteci Programı Direktörü Duygu Yıldırım ile Avukat Barış Birol eşlik etti. Mülteci hakları grubu önce hukuki yönden mültecilerin 6458 sayılı Kanun kapsamındaki konumlarını tartıştı, devamında ise global mülteci sorununun sosyolojik yönü tartışıldı.

Toplumsal cinsiyet grubuna, Dr. Reyda Ergün eşlik etti. Toplumsal cinsiyet konusu, birleşik ittifaklar, stratejik davalama ve politik doğruculuk kavramları bağlamında işlendi.

       Çocuk hakları grubuna ise Dr. Aslıhan Öztezel eşlik etti. Çocuk hakları; çocuk işçiliği, fırsat eşitliği ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi kavramları bağlamında özellikle güncel konular üzerinden masaya yatırıldı.

bottom of page