top of page

15 Temmuz 2021

İnsan Hakları Kariyer Günü

İnsan Hakları Akademisi bir ilki gerçekleştirerek İnsan Hakları Kariyer Günü'nü hayata geçirdi.

İnsan Hakları Kariyer Günü

İNSAN HAKLARI KARİYER GÜNÜ


      Birinci ortak oturum FNF Türkiye Direktörü Dr. Ronald Meinardus moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda; FNF İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Temaları Direktörü Dr. Michella Lawoski, BMMYK İstanbul Ofisi Direktörü Av. Elif Selen Ay ve Eski AİHM hukukçusu Dr.Erkan Duymaz’ın katılımıyla “Uluslararası Kurumlarda İnsan Hakları Kariyeri” konusu tartışıldı. Üç farklı uluslararası kurumda görev yapmış olan dört uzman kendi kariyer hikayelerini anlattıktan sonra uluslararası kurumlarda insan hakları kariyeri yapmak için nasıl bir yol izlenebileceğinden bahsettiler.

      Av. Elif Selen Ay BMMYK’daki kariyer imkanlarından ve uluslararası kurumlar kadar kamu sektörünün de deneyim açısından öneminden bahsetti bunun yanında insan haklarının geniş bir alan olduğunu ve hangi alanda uzmanlaşılması gerektiğinin de belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Lawoski, akademik hayatın insan hakları kariyeri için öneminden ve hukuk harici alanlarda çalışanların uluslararası kurumlarda insan hakları üzerine hangi kapasitelerde çalışabileceklerinden, kendi deneyiminden örnekler vererek bahsetti. Dr. Duymaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki kariyer olanaklarını, mahkemedeki hukukçuların fonksiyonunu, Avrupa Konseyi dillerinin bilinmesinin bu yönde bir kariyer için önemini, mahkemenin staj imkanlarını, mahkemenin çalışma düzeni hakkında deneyimlerini paylaştı.

      Konuşmacılar aynı zamanda kariyer planlaması yaparken ne istendiği kadar ne istenmediğinin de belirlenmesinin önemini vurgularken bunun için mümkün olduğu kadar fazla deneyime sahip olunması gerektiğini vurguladılar. Bu nedenle de stajın büyük bir imkan olduğuna değindiler. Deney yapmaktan korkulmaması gerektiğini söylediler.


BİRİNCİ OTURUM


     Ortak oturumun ardından katılımcılar talepleri doğrultusunda iki oturuma ayrıldılar. Birinci oturum Sivil Toplumda İnsan Hakları Kariyeri üzerine gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü FNF Türkiye Program Direktörü Gülçin Sinav’ın gerçekleştirdiği oturuma Hrant Dink Vakfı Program Koordinatörü Nayat Karaköse, SPoD Siyasal Katılım Ekip Sorumlusu Marsel Tuğkan Gündoğdu ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Kurucusu Barış Altuntaş konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar kendi deneyimleriyle birlikte kariyerlerine başlarken gönüllülüğün önemli olduğunu vurguladılar. Bunun yanında sivil toplumu tercih etmelerinin nedenlerini sıraladılar.

     Katılımcılardan gelen sorularla devam eden oturumda; ifade özgürlüğü, azınlık hakları, LGBTİ+ hakları alanlarda çalışmanın zorlukları; politik durumdan kaynaklanan zorlukların nasıl aşıldığı ve bu alanda çalışanların motivasyon kaynakları tartışıldı. Konuşmacılar sivil toplum alanında muhalif olmanın önemini vurguladılar.


     İkinci oturum ise Politikada İnsan Hakları Kariyeri üzerine gerçekleştirildi. İnsan Hakları Akademisi ve FNF Türkiye ve Proje Koordinatörü Elif Güney Menderes moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda; Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı Av. İsmail Emre Telci, İYİ Parti İstanbul İli Hukuk Politikaları Başkan Vekili Av. Çağla Kızılkoca, DEVA Partisi kurucu üyesi Av. Gülçin Avşar konuşmacı olarak yer aldı.


    Konuşmacılar kariyerlerinden bahsetmelerinin ardından, politikaya neden ilgi duyduklarını anlattılar. Devamında insan hakları mücadelesinin politik hayatlarındaki yerinden bahseden konuşmacılar, katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar. Katılımcılar, konuşmacılara yönelttikleri sorularında, siyasal partilerin insan hakları politikaları, Z kuşağına adaptasyon gibi konulara değindiler. Konuşmacılar, her bir bireyin insan hakları sorununun çözümünün bir parçası olduğunu ve insan hakları mücadelesinin bir kariyerden ziyade insan olmanın bir yükümlülüğü olduğunu vurguladılar.


İKİNCİ OTURUM


      Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve İnsan Hakları Akademisi Akademik Danışmanı Doç. Dr. Olgun Akbulut moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Akademide İnsan Hakları Kariyeri” oturumuna Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Köybaşı ile Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Özge Yücel Dericiler katıldı.


      Konuşmacılar, akademik kariyeri seçmelerinin nedenlerini ve akademik hayata girme hikayelerini anlattıktan sonra, bu yolda yaşadıkları zorluklardan bahsettiler. İnsan hakları hukukunda uzmanlaşılabilecek ve gelecekte gündemde olacak konulardan değindiler. Katılımcılardan gelen sorular ile yurtdışındaki akademik kariyer imkanları ile diğer alanlara kıyasla akademinin avantaj ve dezavantajları tartışıldı. Konuşmacılar, genç akademisyen adaylarının kaynak istemekten ve yardım istemekten kaçınmamaları gerektiğini vurguladılar.

     FNF Türkiye Program Direktörü Gülçin Sinav moderatörlüğündeki Medyada İnsan Hakları Kariyeri başlıklı oturuma Gazeteci Nevşin Mengü ve Daktilo 1984 Eş Kurucusu Enes Özkan konuşmacı olarak katıldı.


      Konuşmacılar kendi kariyerleri hakkında bilgi verdikten sonra bu yoldaki serüvenlerini anlattılar. Katılımcıların sorularıyla birlikte medyanın geleceği, insan hakları ihlallerinin haberleştirilmesinde anonimlik, bireysel haberciliğin gelişmesi ve yeni medyada insan haklarının önemi ve bu yöndeki kariyer imkanları tartışıldı. Tartışmada, sosyal medyanın yeni kent meydanı olarak işlev gördüğü ve medyanın genç gazetecilere insan hakları anlamında uzmanlaşma imkânı tanımadığı sorununa değinildi.

Üçüncü oturum ise FNF Türkiye ve İnsan Hakları Akademisi proje koordinatörü Elif Güney Menderes moderatörlüğündeki Uygulamalı Alanlarda İnsan Hakları Kariyeri oturumunda AİHM Avukatı Av. Veysel Ok ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe Duygu Köksal kariyerlerini anlatarak başladılar. Devamında avukatlık mesleğinde yaşadıkları sorunların yanında; bu mesleğin gerektirdiği özellikler ve süreçleri anlattılar.

 

Konuşmacılar, umudun insan hakları mücadelesinin merkezinde durduğunu vurguladılar. Uygulamalı alanlarda insan hakları mücadelesinde uygulamanın ve teorinin el ele gittiğini, sadece dinlemenin değil duymanın da önemli olduğundan kariyerlerinden örnekler vererek bahsettiler.


Programın sonunda tüm katılımcılar ortak odaya alındılar ve Azor Brand People Solutions Kurucusu Emre Başkan tarafından “İş Piyasasında Rekabet: Kendinizi Nasıl Farklılaştırırsınız” başlıklı sunum gerçekleştirildi. İş piyasasında düşünce yapısının nasıl geliştirilebileceği, bireylerin kendilerini iş piyasasında nasıl öne geçirebilecekleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmacı, sözlerini dünyayı ancak konfor alanlarından çıkanların değiştirebileceğini vurgulayarak noktaladı.


       Tüm etkinlik boyunca grafik tasarımcı Emre Güzel tarafından etkinliğin görsel etkileşim grafiği hazırlandı. İlgili grafik ekte bulunabilir.

bottom of page