top of page

24 Şubat 2021

KOVID - 19 ve Mülteciler

1. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursu kapsamında Danimarka İnsan Hakları Enstitüsünden Dr. Nikolas Feith Tan ile "Kovid - 19 ve Mülteciler" başlıklı bir açık ders gerçekleştirildi.

KOVID - 19 ve Mülteciler

Oturumda, geri göndermeme ilkesi, sığınma hakkına ilişkin kısıtlamalar, Birleşmiş Milletlerin muhtemel tepkisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin mevcut içtihadı ile Türkiye'nin konumu hakkında çeşitli tartışmalar gerçekleştirildi.bottom of page