top of page

Acerca de

Hakkımızda

İnsan Hakları Akademisi (İHA), insan hakları kurslarını, kurumsal ve düzenli bir yapı haline getirmek için sivil toplum ve akademi dayanışması ile 2020 yılında kuruldu.

İHA’nın amacı lisans veya lisansüstü eğitim kapsamında eksik kalan insan hakları eğitimini çeşitli etkinlikler ile gidermek, Türkiye’deki insan hakları bilgisinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, çeşitli alanlarda çalışan ve insan hakları eğitime ihtiyaç duyan bireylere, insan hakları eğitimi sunmaktır.

Akademinin ilk dersi, 2020 yılının Mart ayında fiziksel olarak gerçekleştirdi ancak pandemi sebebiyle Akademinin formatı çevrimiçi eğitime dönüştürüldü ve faaliyetler çevrimiçi platformlar üzerinden kurgulanmaya başlandı. 2020 yılında Akademi tarafından üç başlangıç seviyesi insan hakları kursu düzenlendi, bu kurslarda edinilen bilgilerin hayata geçirilmesi için çeşitli forum ve çalıştaylar organize edildi. Kısıtlı bir gruba yönelik düzenlenen kursların yanında, toplumun insan hakları bilgisi düzeyinin arttırılması için uluslararası alanda önemli insan hakları hukukçuları ile açık dersler gerçekleştirildi ve yayınlandı.

2021 yılı başında mezunlardan ve farklı kesimlerden gelen talepler doğrultusunda, başlangıç seviyesi insan hakları bilgisine sahip olanlar için iki ileri seviye insan hakları kursu düzenlendi. Yine aynı dönemde Akademinin çalışmalarında yol göstermesi için uzman isimlerden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturuldu ve insanhaklariakademisi.org faaliyete geçirildi.

Bunun yanında birçok katılımcının tez yazma sürecinde olması nedeniyle, tez konularında danışmanları haricinde katılımcıların onlara yol gösterebilecek isimlerle buluşturulmasını amaçlayan Akademik Mentörlük programı faaliyete geçirildi. Birçok İHA mezunu, alanında uzman akademisyen ile buluşturuldu.

Mültecilerin ve sığınmacıların insan hakları üzerine özellikle de sivil toplumdan gelen yoğun talep doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ortaklığı ile “Uluslararası Koruma ve Mülteciler Yaz Okulu” düzenlendi. Yoğun ilgi gören bu kursta akademiden, sahadan ve sivil toplumdan birçok katılımcı yer aldı.

Türkiye’de bir ilk olarak 2021 Temmuz ayında “İnsan Hakları Kariyer Günü” gerçekleştirildi. Yüzlerce katılımcının yer aldığı ve 6 farklı oturumda 20’den fazla uzmanın katıldığı bu kariyer gününde; akademiden politikaya, sivil toplumdan sahaya, uluslararası kurumlardan ticari hayata kadar birçok alanda insan hakları kariyer imkânı tanıtıldı.

2021 yılının Eylül ayında, çeşitli kurslarda yoğun ilgi gören konuları içeren “Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu” gerçekleştirildi. Bu kurs çerçevesinde Kadın, Çocuk, LGBTİ+ ve Azınlık Hakları konuları uzman akademisyenler ile ele alındı ve forumlar ile katılımcıların öğrendiklerini uygulamaya geçirmeleri sağlandı.

Etkinliklerinin tamamı çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Akademinin ilk fiziksel etkinliği ise Ekim 2021’de gerçekleştirildi. Tematik kursun içerdiği konulardan biri olan azınlık hakları üzerine bir belgesel gösteriminin ve kitap tanıtımının gerçekleştirildiği sinema gecesine mezunlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

2022 yılı içerisinde ise bir başlangıç seviye kursu ve üç farklı tematik kurs, uluslararası yaz okulu ve çeşitli mezun etkinlikleri ile birden fazla şehirde yüz yüze ve çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirdi.

 

Önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları sürdürecek olan İnsan Hakları Akademisi tarafından düzenlenen kurslara 8 binin üzerinde başvurunun arasından her kursa yalnızca 25-30 kişilik bir gruplar seçilebilmektedir. Kurslara seçilen ve kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, İnsan Hakları Akademisi’nin geniş mezun ağına dâhil olmaktadır. 200 kişiyi aşkın mezun ağımız farklı etkinliklerle sık sık bir araya gelmektedir.

2023 yılı için iki farklı tematik kurs, uluslararası yaz okulu, insan hakları kariyer günü, çeşitli sinema geceleri ve bir başlangıç seviye kursu düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ana Paydaş

Başlıksız-1.png

Çözüm Ortaklarımız

unhcr-logo2.png
unhcr-logo2.png
unhcr-logo2.png

Ana Paydaş

Başlıksız-1.png

Çözüm Ortaklarımız

unhcr-logo2.png
Logotype.png
MÜGAM.png
Logo-Kopyasi.png
bottom of page