Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu

İnsan Hakları Akademisi, tematik kurslarına bir yenisini daha ekleyerek Sonbahar 2021 dönemi için "Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu"nu gerçekleştirdi. Kurs kapsamında Kadın-Çocuk-LGBTİ+ ve Azınlık Hakları konuları uzman eğitmenler ile ele alındı. Çeşitli forumlar ile de katılımcıların öğrendiklerini üretime geçirmeleri sağlandı.

Kadın Hakları

Dr. F. Ceren Akçabay Karataş

Kursun birinci kısmında Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. F. Ceren Akçabay Karataş tarafından "Türkiye'de ve Dünyada Kadın Hareketi", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Mücadelesi" konularında gerçekleştirilen derslerin ardından, katılımcılar ile "Türkiye'de Kadın Olmak" başlıklı forumda görüşlerini paylaştılar.Çocuk Hakları

Av. Erinç Argün - Dr. Esra Ercan Bilgiç

Kursun ikinci bölümü kapsamında çocuk hakları konusu BMMYK'den Av. Erinç Argün tarafından "Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Çocuk Hakları" ve "Mülteci Çocuklar" başlıklı dersleri ile ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç tarafından "Dijital Dünya'da Çocuk" başlıklı dersi ile işlendi.


LGBTİ + Hakları

Dr. Reyda Ergün

Kursun üçüncü bölümünde ise LGBTİ+ hakları konusu Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezinden Dr. Reyda Ergün tarafından "Cinsiyet ve Cinselliği Kuruluşunda Hukukun Rolü: Normlar, Kimlikler ve Bedenler" ve "İnsan Hakları Perspektifinden Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği" başlıklı dersler ile işlendi. Bu iki dersin ardından "Cinsiyet ve Cinsellik Alanındaki Hak Mücadelesi ve Toplumsal Hareketler" başlıklı forum ile katılımcıların öğrendiklerini üretime geçirmeleri sağlandı.


Azınlık Hakları

Doç. Dr. Olgun Akbulut

Kursun dördüncü ve son bölümünde ise "Azınlık Hakları" konusu Akademik Danışman ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Akbulut tarafından verilen "Azınlık Kimdir?" ve "Azınlık Hakları Nelerdir?" dersler ile işlendi. Derslerin ardından "Türkiye'de Azınlıklar" başlıklı forum ile katılımcıların derste öğrendiklerini tartışmaya dökmeleri sağlandı.

FNS_Pk_Location.png

şehirden

Absence of Unconstitutional.png

üniversiteden

FNS_Pk_Liste_1.png

başvurucu

PROGRAM

EĞİTMENLER

Olgun Akbulut

Olgun Akbulut

Akademik Danışman - Doç. Dr. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi