top of page

Olgun Akbulut

Akademik Danışman - Doç. Dr. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Olgun Akbulut, İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku alanında öğretim     üyesidir. Araştırma alanları insan hakları, azınlık hakları ve karşılaştırmalı anayasa hukuku konularını ele almaktadır. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde post-doc misafir araştırmacı ve Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsani Hukuk Enstitüsünde (Lund/İsveç) doktora araştırmacısı olarak görev yaptı.Dr. Akbulut’un çalışmaları, insan hakları ve anayasa hukuku alanında hem Türkiye’de hem de yurtdışında çeşitli akademik dersgilerde yayınlanmıştır. Halen Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir. 


Katıldığı Kurslar

Gençlerin Siyasal Katılımı Atölyesi

İnsan Hakları Akademisi 2020 yılından itibaren Türkiye’deki insan hakları eğitimine katkı sunmak için kurslar, eğitimler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu yolda insan hakları farkındalığının yaygınlaştırılması İHA’nın temel hedefidir. Arayüz Kampanyası ise “Genç Temsil Eksikliğiyle” mücadele etmek için 19 Mayıs 2020’de başlatılmış bir kampanyadır. Arayüz Kampanyası ve İnsan Hakları Akademisi; gençlerin siyasal süreçlere katılımının arttırılması amacıyla 16 – 18 Mart 2023 tarihleri arasında Nevşehir’de “Gençlerin Siyasal Katılımı Atölyesini” düzenliyor. Atölye’de çeşitli oturumlarda gençlerin siyasal katılım hakları ve siyasetin hukuku üzerinde bilgi almaları sağlanacak; aktif vatandaşlık üzerinde tartışmaları sağlanacak, siyasal partilerin gençler üzerindeki politikaları değerlendirilecek ve günümüzdeki politik ortamda gençler için gelecekteki fırsatlar tartışılacaktır.

1. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursu

1. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Başlangıç Seviye Kursu

1. Uluslararası Koruma ve Mülteciler Yaz Okulu

2. İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Geliştirilmesi Başlangıç Seviye Kursu

2. Uluslararası Koruma ve Mülteciler Uluslararası Yaz Okulu

5. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Temel Seviye Kursu

İnsan Hakları Akademisi (İHA), 2020 yılından beri, Türkiye’deki insan hakları alanındaki eğitim eksikliğini gidermek için çeşitli kurslar düzenlemekte, farklı etkinlikler ile insan hakları bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Geniş mezun ağı, seçkin eğitmen kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar düzenleyen İnsan Hakları Akademisi, temel seviye kurslarına bir yenisini ekleyerek “5. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Temel Kursu”nu başlatıyor.

Eğitmen Eğitimi: Siyasal Katılım, Seçme ve Seçilme Hakkı

İnsan Hakları Akademisi (İHA), 2020 yılından beri, Türkiye’deki insan hakları alanındaki eğitim eksikliğini gidermek için çeşitli kurslar düzenlemekte, farklı etkinlikler ile insan hakları bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Geniş mezun ağı, seçkin eğitmen kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar düzenleyen İnsan Hakları Akademisi, çeşitli kurslarına bir yenisini ekleyerek “Siyasal Katılım, Seçme ve Seçilme Hakkı Eğitmen Eğitimi”ni başlatıyor.

2. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursu

3. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Başlangıç Seviye Kursu

Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu

İnsan Hakları Akademisi, tematik kurslarına bir yenisini daha ekleyerek Sonbahar 2021 dönemi için "Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu"nu gerçekleştirdi. Kurs kapsamında Kadın-Çocuk-LGBTİ+ ve Azınlık Hakları konuları uzman eğitmenler ile ele alındı. Çeşitli forumlar ile de katılımcıların öğrendiklerini üretime geçirmeleri sağlandı.

Siyasal Katılım Hakları Tematik Kursu

Olgun Akbulut
bottom of page