top of page

14 Ekim - 28 Kasım 2020

9 Eylül 2021 Perşembe

Son Başvuru Tarihi

3. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Başlangıç Seviye Kursu

Etkinlik Tarihleri

PROGRAM

Giriş Dersi ve İnsan Hakları Çalışmalarının Kapsamı - Doç. Dr. Olgun Akbulut

İnsan Hakları Kavramının Gelişimi - Prof. Dr. Oktay Uygun

İnsan Haklarının Uluslararasılaşması - Prof. Dr. Oktay Uygun

BM İnsan Hakları Sisteminin Oluşumu ve İşleyişi - Doç. Dr. Önder Bakırcıoğlu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Denetim Sistemi - Dr. Lami Bertan Tokuzlu

İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye - Doç. Dr. Olgun Akbulut

Sahadan İnsan Hakları I - Söyleşi: İnsan Hakları Avukatı Olmak - Av. Veysel Ok

İnsan Hakları Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet - Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu

Sahadan İnsan Hakları II: Sığınmacılar ve Mülteciler - Duygu Yıldırım

Çevre Hakkına Ekolojik Bakış - Dr. Serkan Köybaşı

Public Lecture on COVID-19 and Minority - Prof. Dr. Sia Spiliopoulou Akermark

Sahadan İnsan Hakları - III - Söyleşi: Türkiye'de Ceza Yargıcı Olmak - Suzan Yaltı

İnsan Hakları Çalıştayı

İnsan Hakları Forumu

MODÜLLER

EĞİTMENLER

Duygu Yıldırım

Duygu Yıldırım

İKGV - Mülteci Programı Koordinatörü

Serkan Köybaşı

Serkan Köybaşı

Dr. - Bahçeşehir Üniversitesi

Veysel Ok

Veysel Ok

Avukat - Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü

Lami Bertan Tokuzlu

Lami Bertan Tokuzlu

Dr. - İnsan Hakları Hukukçusu

Sevgi Uçan Çubukçu

Sevgi Uçan Çubukçu

Doç. Dr. - Siyaset Bilimi Uzmanı

Oktay Uygun

Oktay Uygun

Prof. Dr. - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Sia Spiliopoulou Akermark

Sia Spiliopoulou Akermark

Dr. - Åland Adaları Barış Enstitüsü

Olgun Akbulut

Olgun Akbulut

Akademik Danışman - Doç. Dr. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Suzan Yaltı

Suzan Yaltı

Avukat - Emekli Ceza Yargıcı

bottom of page